تبلیغات اینترنتیclose
وبسایت رسمی استاد جاویش ماکاییل 09367841291
 • آبان

  شماره دعانویس معروف 09367841291 ، شماره جاوش یهودی 09367841291 ، جاوش یهودی 09367841291 ، شماره جاو


  ارسال شده توسط: جاویش ماکاییل

  شماره تلفن استاد جاویش میکائیل 09367841291 ، شماره تلفن استاد جاوش ماکائیل 09367841291 ، شماره تلفن استاد جاوش میکائیل 09367841291 ، شماره تلفن جاویش میکاییل 09367841291 ، شماره تلفن جاوش میکائیل 09367841291 ، شماره تماس استاد جاویش 09367841291 ، شماره تماس جاویش ماکائیل 09367841291 ، شماره تلفن جاویش دعانویس 09367841291 ، شماره تماس جاوش دعانویس 09367841291 ، شماره تلفن جاویش واقعی 09367841291 ، شماره تماس استاد جاویش واقعی 09367841291 ، آدرس منزل دعانویس ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، آدرس منزل دعانویس هندی 09367841291 ، آدرس منزل دعانویس یهودی 09367841291 ، آدرس دعانویس شیطانی 09367841291 ، ادرس دعانویس جهود 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس هندی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس شیطانی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس جهود 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس صبی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس مطمئن ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، استاد بزرگ سحر و جادو 09367841291 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09367841291 ، دعانویس خوب ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، دعانویس تضمینی 09367841291 ، دعانویس مطمئن 09367841291 ، دعانویس یهود 09367841291 ، دعانویس تضمینی 09367841291 ، شماره دعانویس 09367841291 ، شماره دعانویس ماهر 09367841291 ، شماره دعانویس حرفه ای 09367841291 ، شماره دعانویس مطمئن 09367841291 ، شماره دعانویس خوب 09367841291 ، شماره دعانویس تضمینی 09367841291 ، شماره استاد علوم غریبه 09367841291 ، شماره دعانویس یهود 09367841291 ، شماره دعانویس یهودی 09367841291 ، دعانویس مومن 09367841291 ، دعانویس مسلمان 09367841291 ، دعانویس روحانی 09367841291 ، جن گیر 09367841291 ، استاد علوم غریبه ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، دعانویس اسلامی 09367841291 ، دعانویس صبی 09367841291 ، دعانویس جهود 09367841291 ، دعانویس صددرصد تضمینی 09367841291 ، دعانویس شیطانی 09367841291 ، دعانویس معتبر 09367841291 ، دعانویس خوب 09367841291 ، دعانویس ماهر 09367841291 ، دعانویس معروف 09367841291، شماره دعانویس معروف 09367841291 ، شماره جاوش یهودی 09367841291 ، جاوش یهودی 09367841291 ، شماره جاویش یهودی 09367841291 ، جاویش یهودی 09367841291 ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای عشق ، استاد انصاری دعانویس 09367841291 ، طلسم نویس بزرگ یهود ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، طلسم نویس حرفه ای ، طلسم نویس صددرصد 09367841291، دعانویس حرفه ای 09367841291 ، دعانویس صددرصد 09367841291 ، دعانویس بزرگ یهودی 09367841291 ، دعا نویس صد در صد تضمینی 09367841291 ، دعانویس جهود 09367841291 ، دعانویس صبی 09367841291 ، دعانویس یهود 09367841291 ، دعانویس جهود ، دعانویس صبی09367841291 ، دعانویس تهران 09367841291 ، طلسم نویس یهود 09367841291 ، طلسم نویس جهود 09367841291 ، طلسم نویس صبی 09367841291 ، طلسم نویس تهران 09367841291 ، طلسم نویس یهود 09367841291 ، آدرس دعانویس یهود 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09367841291 ، آدرس دعا نویس 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس 09367841291 ، دعا نویسی و جن گیری 09367841291، آدرس منزل دعانویس ، آدرس منزل دعانویس هندی 09367841291 ، آدرس منزل دعانویس یهودی 09367841291 ، آدرس دعانویس شیطانی 09367841291 ، ادرس دعانویس جهود 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس هندی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس شیطانی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس جهود 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس صبی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس مطمئن 09367841291 ، 09367841291 ، استاد بزرگ سحر و جادو 09367841291 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09367841291 ، استاد بزرگ رمل 09367841291 ، استاد بزرگ اسطرلاب 09367841291 ، استاد بزرگ بزرگ جفر 09367841291 ، استاد بزرگ یهود 09367841291 ، استاد بزرگ علوم خفیه 09367841291 ، استاد علوم خفیه 09367841291

  برچسب ها : ,
 • آبان

  دعا نویس صد در صد تضمینی ، دعانویس جهود ، دعانویس صبی 09367841291 ، دعانویس یهود 09367841291 ،


  ارسال شده توسط: جاویش ماکاییل

  آدرس منزل دعانویس یهودی 09367841291 ، آدرس دعانویس شیطانی ، ادرس دعانویس جهود 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس هندی ، شماره تلفن دعانویس شیطانی ، شماره تلفن دعانویس جهود ، شماره تلفن دعانویس صبی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09367841291 ، ماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس مطمئن 09367841291 ، 09367841291 ، استاد میکائیل 09367841291 ، استاد بزرگ سحر و جادو 09367841291 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09367841291 ، استاد بزرگ رمل 09367841291 ، استاد بزرگ اسطرلاب 09367841291 ، استاد بزرگ بزرگ جفر 09367841291 ، استاد بزرگ یهود ، استاد بزرگ علوم خفیه ، استاد علوم خفیه ، استاد اعظم ، بزرگترین استاد ایران 09367841291 ، بزرگترین استاد جهان 09367841291 ، ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، استاد اعظم 09367841291 ، ساحر کبیر ، دعای ثروت 09367841291 ، طلسم ثروت ، طلسم ازدواج ، دعای طلسم نویس بزرگ یهود ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ ، طلسم نویس حرفه ای ، طلسم نویس صددرصد 09367841291، دعانویس حرفه ای 09367841291 ، دعانویس صددرصد 09367841291 ، دعانویس بزرگ یهودی 00989367841291 ، دعا نویس صد در صد تضمینی ، دعانویس جهود ، دعانویس صبی 09367841291 ، دعانویس یهود 09367841291 ، دعانویس جهود ، دعانویس صبی09367841291 ، دعانویس تهران 09367841291 ، طلسم نویس یهود 09367841291 ، طلسم نویس جهود 09367841291 ، طلسم نویس صبی 09367841291 ، طلسم نویس تهران 09367841291 ، طلسم نویس یهود 09367841291 ، آدرس دعانویس یهود 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09367841291 ، آدرس دعا نویس 09367841291 ، شماره تلفن دعانویس 09367841291 ، دعا نویسی و جن گیری 09367841291،

  برچسب ها : ,
 • آبان

  دعای رزق و روزی و پولدار و ثروتمند شدن، ادای قرض 09367841291 ازدیاد رزق و برکت خانه و مغازه 0936784


  ارسال شده توسط: جاویش ماکاییل

  علوم غریبه چیست و شاخه های آموزشی آن به چند دسته تقسیم می شود ؟ 09367841291

  جادو و جادوگر 09367841291

  رمل 09367841291

  اسطرلاب 09367841291

  جفر یا علم حروف 09367841291

  ستاره شناس و اختر شناسی 09367841291

  کابالا 09367841291

  ویکا و کتاب سایه ها 09367841291

  جادو و افسونگری 09367841291

  طب سنتی و علوم غریبه 09367841291

  طلسم 09367841291

  دعانویس 09367841291

  ریاضت و چله نشین 09367841291

  شرایط استفاده از علوم خاص روحانی 09367841291

  شرایط نوشتن دعا ، تعویزات ، طلسمات 09367841291

  شرایط دعا نویس 09367841291

  جدول ساعات نوشتن دعا 09367841291

  نگاهی به طالع ها و خصوصیات آن ها 09367841291

  ریاضت و تزکیه نفس 09367841291

  عرفان عملی 09367841291

  چهل نکته در سیر و سلوک 09367841291

  رهنمون هایی در سیر سلوک از استاد العرفا 09367841291

  چگونگی سیر حضرت سلیمان از دیدگاه علامه قاضی طباطبایی 09367841291

  ارکان ریاضت 09367841291

  در بیان آداب مرید 09367841291

  منشا قدرت های روحی عارفان و مرتاضان 09367841291

  آداب دعا از گفتار آیت الله نخودکی 09367841291

  طی الارض و راه رسیدن به آن 09367841291

  موانع استجابت دعا 09367841291

  تمرین هایی برای بالا بردن قدرت های روحی و فکری 09367841291

  مراسم عشق الهی یا تمرین کره آبی 09367841291

  مراسم سفیر 09367841291

  تمرین آب 09367841291

  تمرین بذر 09367841291

  تمرین بی رحمی 09367841291

  تمرین گوش دادن 09367841291

  تمرین سایه ها 09367841291

  تمرین سرعت 09367841291

  تمرین تنفس رام 09367841291

  تمرین زنده به گور شدن 09367841291

  تمرین درخت حیات 09367841291

  تقویـت اراده 09367841291

  تمرین راجا یوجا 09367841291

  چشم سوم 09367841291

  برون فکنی کالبد اختری 09367841291

  توانایی حرکت دادن اجسام بوسیله ذهن (( تله کینزی )) 09367841291

  تله پاتی ( انتقال فکر ) 09367841291

  ریلکسیشن ( تن آرامی ) 09367841291

  خلسه و تمرین خلسه 09367841291

  خم کردن قاشق با نیروی ذهن ( سایکو کینزی ) 09367841291

  خروج روح ( روش چشم ابر ) 09367841291

  تمرین فکرخوانی 09367841291

  چاکرا و مراکز انرژی 09367841291

  هاله و کانال های انرژی 09367841291

  خود هیپنوتیزم 09367841291

  مراقبه و تمارین مراقبه 09367841291

  برخی از انواع موجودات غیبی 09367841291

  جن و ارتباط آن در ادیان و زندگی آدمیان 09367841291

  شیاطین و ماموریت آن ها 09367841291

  شرایط چله نشستن و احضار اجنه 09367841291

  مندل و چگونگی کشیدن آن 09367841291

  آموزش احضار و تسخیر اجنه و ارواح 09367841291

  ختم در تصفیه قلب 09367841291

  ختم آیه نور 09367841291

  ختم قل هو الله 09367841291

  اذکار و ختم های مجرب گوناگون 09367841291

  ختم سوره مبارکه واقعه 09367841291

  فضيلت و خواص ذكر يونسيه 09367841291

  فضیلت و خواص ذکر و لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 09367841291

  طریقه ختم ناد علی کبیر 09367841291

  دعای چهل كليد 09367841291

  دعای ناد علی مغربی 09367841291

  دعاى هفت هيكل 09367841291

  آیة الکرسی مغربی 09367841291

  دعایی عظیم الشان 09367841291

  الدعاء عظیم الشان الصحیفه 09367841291

  دعای معراج رسول خدا ( ص ) 09367841291

  دعای عکاشه 09367841291

  دعای جلیل الجبار 09367841291

  دعای سوره مبارکه یاسین 09367841291

  دعای حجاب عظیم 09367841291

  دعا تحصین (( محافظت )) 09367841291

  دعای مستجاب دیگر 09367841291

  دعاى توبه 09367841291

  دعای عظیم الشان نور و خواص آن 09367841291

  دعای عظیم الشان قدح (( بسیار بسیار مجرب )) 09367841291

  دعای عظیم الشان حجب (( احتجاب )) 09367841291

  دعای عظیم الشان و مبارکه تهلیل 09367841291

  دعای جامع 09367841291

  دعای جامع دیگر 09367841291

  دعای معجزه آسای عبرات برای هر گرفتاری مهم و رهایی از دست ستمگران 09367841291

  فوائد و خواص دعای علقمه 09367841291

  جهت یافتن دفینه و گنج 09367841291

  طلسم وسعت رزق 09367841291

  طلسم و دعای گشایش رزق و روزی 09367841291

  طلسم برای فتح و دفع نظر دشمنان و روزق ور روزی 09367841291

  طلسم زبان بند مربع طه 09367841291

  طلسم رزق و هیبت و قبول 09367841291

  وفق رزق و روزی قوی و مجرب 09367841291

  طلسم نعل اسب برای جلب محبت قوی و بیقرار کردن مطلوب 09367841291

  طلسم دل گوسفند برای احضار معشوق مجرب 09367841291

  طلسم جلب محبت بسیار مجرب 09367841291

  طلسم احضار سلیمانی بسیار قوی و مجرب 09367841291

  طلسم هفت کوکب 09367841291

  طلسم جامع از شیخ احمد ابن علی البونی 09367841291

  وفق اسماء اهل بیت علیه السلام برای حفاظت از بلایا 09367841291

  جدول سبع المثانی 09367841291

  طلسم قوی جهت ثروت مند شدن 09367841291

  دایره نور و فواید آن 09367841291

  نقش اشکال سبعه 09367841291

  وفق پر اسرار و هیبت 09367841291

  انگشتر خاتم اسم اعظم 09367841291

  خاتم جمیع طلسمات از شیخ بهایی 09367841291

  وفق معظم برای صاحب اولاد شدن 09367841291

  خاتم کبیر سلیمانی 09367841291

  شرح و فواید طلسم عین علی ( ع ) 09367841291

  طلسم برای جلب قلوب حکام 09367841291

  شرح و فواید دایره جنة الاسماء 09367841291

  مربع عدد کل یاسین مغربی 09367841291

  ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد 09367841291

  خاتم اعظم سوره مبارکه یاسین 09367841291

  نقش عجیب و غریب حامل هفت زمین و آسمان 09367841291

  طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بین زن و شوهر بخش اول 09367841291

  جلب و تههیج 09367841291

  دعا برای عشق و محبت 09367841291

  برگرداندن فرد غایب 09367841291

  در مورد فرد غایب 09367841291

  برای آوردن شخصی از راه دور 09367841291

  برگرداندن فرد غایب 09367841291

  ایجاد محبت و بی قراری مطلوب 09367841291

  دعاهای جلب محبت معشوق 09367841291

  برای محبوب القلوب شدن 09367841291

  طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بین زن و شوهر بخش دوم 09367841291

  دعاهای محبت بین زن و شوهر 09367841291

  الفت میان دو زوج 09367841291

  رفع کدورت بین زن وشوهر 09367841291

  محبت میان زن و شوهر 09367841291

  دعا برای پایبند کردن زن و شوهر به زندگی 09367841291

  برای راضی شدن زن از شوهر یا شوهر از زن 09367841291

  طلسمات و دعاهای محبت بسیار قوی و مجرب 09367841291

  دعا به جهت عزیز شدن در بین مردم 09367841291

  جلب دوستی 09367841291

  جهت محبوبیت در دل ها 09367841291

  دعاها و طلسمات ازدواج و بخت گشایی 09367841291

  بخت گشایی 09367841291

  دعای گشایش بخت 09367841291

  دعا برای ازدواج 09367841291

  برای ازدواج 09367841291

  خواص دعاها، سوره های قرآن در مورد ازدواج 09367841291

  دعاها و طلسمات زبان بند 09367841291

  زبان بند 09367841291

  دعای بسیار قوی و فوری زبان بند 09367841291

  بسته شدن زبان بدگویان 09367841291

  دعاهای گشایش کار و افزایش رزق و روزی و ثروتمندشدن بخش اول 09367841291

  توانگری زاید الوصف 09367841291

  برای گشایش در کار و فتح و قوت کسب 09367841291

  دعا قوی برای گشایش رزق و روزی 09367841291

  دعای طلب رزق سریع الاجابه 09367841291

  فتح مهمات ، کار گشایی 09367841291

  فتح مهمات ، کار گشایی 09367841291

  باب فایده 09367841291

  باب فتح و پیروزی 09367841291

  دعاهای گشایش کار و افزایش رزق و روزی و ثروتمندشدن بخش دوم 09367841291

  جهت رونق کاسبی 09367841291

  خیر و برکت اموال 09367841291

  جهت رونق کسب حلال 09367841291

  جهت رزق و روزی 09367841291

  دفع فقر و ثرتمند شدن 09367841291

  رزق و روزی ، دفع فقر و پریشانی 09367841291

  جلب رزق و روزی و رونق بازار و فروش متاع 09367841291

  دعاهای طلب رزق و روزی 09367841291

  دعا بعد از هر نماز برای طلب روزی 09367841291

  دعایی برای درخواست روزی از پروردگار 09367841291

  جهت وسعت رزق 09367841291

  برای وسعت رزق و گشایش در امور 09367841291

  دعا برای ادای قرض و دفع فقر 09367841291

  دعاهای توسعه رزق و روزی و ادای قرض 09367841291

  گشایش روزی و ادا قرض 09367841291

  ادای قرض 09367841291

  برای رفع قرض و وسواس 09367841291

  برای ادای قرض و گرفتن طلب ها و ثروت 09367841291

  ختم سوره قدر برای ادای قرض 09367841291

  برای سعادت دنیا و آخرت و فراوانی روزی و پرداخت قرض ها 09367841291

  برای جلب محبت یا اداء قرض 09367841291

  پرداخت قرض ها 09367841291

  برای رفع فقر و ادای قرض 09367841291

  دعاهای باطل کردن سحر و جادو 09367841291

  باطل سحر 09367841291

  برای ابطال سحر و جادو 09367841291

  باطل کردن سحر از منزل 09367841291

  جهت ابطال سحر بزرگ 09367841291

  باطل کردن سحر 09367841291

  ابطال سحر مغازه و منزل 09367841291

  دفع سحرشخصی و سحر در منزل یا مغازه 09367841291

  دعاهایی برای جلوگیری از سحر شدن 09367841291

  دعاهای دفع جن و شیاطین 09367841291

  دعای ام الصبیان کبیر 09367841291

  دفع اجنه و شیاطین 09367841291

  برای دور کردن اجنه 09367841291

  دفع اجنه 09367841291

  دفع انس ، جن و شیاطین 09367841291

  آزار دیدن از اجنه و ام صبیان 09367841291

  در امان ماندن از شر جن و انس 09367841291

  بجهت دفع ام صبیان 09367841291

  دفع صرع (غش) 09367841291

  جهت دفع صرع 09367841291

  جهت دفع صرع و جن گرفته 09367841291

  کسی که جن گرفته و مصروع باشد 09367841291

  دعا برای دفع جن 09367841291

  دعا جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حیوان و شر دزد 09367841291

  دعا به جهت دفع جن 09367841291

  دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس 09367841291

  حرز ابی دجانه برای دفع آزار جنیان 09367841291

  ادعیة السِّر برای رفع ترس اجنه و شیاطین 09367841291

  برای دفع شیاطین و جادوگران 09367841291

  ترس از ساحر و و ظالم و شیاطین 09367841291

  باطل کردن سحر و طلسم 09367841291

  دعای رفع چشم زخم و دفع چشم بد 09367841291

  دعای دفع چشم زخم 09367841291

  برای مصون بودن از چشم زخم 09367841291

  دعای چشم زخم و نظر تنگی 09367841291

  دعا جهت شفای مریض و درمان بیماری ها 09367841291

  دعاهای مخصوص شفای بیماری 09367841291

  دعای شفای مریض مجرب 09367841291

  شفای بیماری های صعب العلاج 09367841291

  دعای شفای بیمار 09367841291

  شفای هر بیماری 09367841291

  دعایی برای شفای بیماری 09367841291

  دعاهایی برای تقویت و افزایش حافظه 09367841291

  برای درستی ذهن و زبان 09367841291

  جهت آسانی تحصیل علم 09367841291

  جهت زیادی حافظه 09367841291

  زیاد شدن حافظه 09367841291

  جهت قوت حافظه هر روز ده مرتبه بگوید 09367841291

  دعا برای حفظ کردن هر آنچه که می شنوی 09367841291

  برای افزایش حافظه 09367841291

  دعاهای قوی و مجرب جهت هر حاجت و گرفتاری 09367841291

  دستوری قوی برای اجابت دعا از شیخ بهایی 09367841291

  دعای حاجت مجرب و قوی 09367841291

  دعاهای رفع گرفتاری و مشکلات بزرگ 09367841291

  اگر در مشکل سختی گرفتار شدی 09367841291

  سفارش امام رضا ( ع ) برای رفع گرفتاری 09367841291

  دعاهای قوی و مجرب و مهم و معجزه آسا برای جمیع امور 09367841291

  عمل معجزه آسا در رزق و روزی 09367841291

  راه دور شدن از ریا 09367841291

  گشایش بخت دختران 09367841291

  دعاى ارثیه پیغمبران 09367841291

  حرزی به نام رقعة الجیب 09367841291

  دعای الحاح 09367841291

  دعاهای قوی و مجرب و فوری برای فروش زمین ، ملک ، آپارتمان ، اجناس 09367841291

  جهت فروش منزل ، زمین ، اجناس 09367841291

  دعایی برای فروش رفتن خانه 09367841291

  جهت فروش منزل یا اجناس 09367841291

  برای فروش اجناس مغازه 09367841291

  دعاهای قوی و مجرب برای بچه دار شدن 09367841291

  دعا به جهت بچه دار شدن 09367841291

  براى طلب فرزند و بچه دار شدن 09367841291

  جهت پسر شدن فرزند 09367841291

  برای بچه دار شدن 09367841291

  ذکری برای بچه دار شدن 09367841291

  دعاهای دفع وسوسه و پیدا کردن آرامش 09367841291

  دفع وسوسه و کنترل نفس 09367841291

  برای رفع وسواس در نماز 09367841291

  کاهش افکار آزار دهنده 09367841291

  جهت دفع وسوسه ی شیطان 09367841291

  برای رفع وسوسه 09367841291

  برای رفع وسواس 09367841291

  برای رفع اندوه و دفع وسوسه شیطان 09367841291

  برای در امان بودن از وسواس 09367841291

  دفع وسوسه شیطان 09367841291

  دعاهای قوی برای پیدا کردن آرامش و دفع غم اندوه 09367841291

  دفع اضطراب و دستیابی به آرامش 09367841291

  پیدا کردن آرامش در برابر مشکلات 09367841291

  کاهش غم و اندوه 09367841291

  دفع اضطراب 09367841291

  دعای پیدا کردن آرامش هنگام خواب 09367841291

  دعاهای قوی و فوری برای فراموشی عشق 09367841291

  برای بیرون شدن عشق یک زن از قلب یه مرد 09367841291

  دعا جهت گرفتن حق 09367841291

  جهت گرفتن حق و برای گرفتاری 09367841291

  دعای قوی و فوری برای گرفتن حق 09367841291

  دعاهای بسیار مجرب برای نابودی و دفع دشمنان و ظالمان 09367841291

  برای رفع شر دشمن 09367841291

  حفظ از مکر دشمن 09367841291

  جهت دفع دشمن 09367841291

  برای دفع ضرر دشمن 09367841291

  جهت خلاصی از شر دشمن 09367841291

  برای محفوظ بودن از هر شیطان و دشمنی 09367841291

  برای نفرین بر مرگ یک نفر 09367841291

  ختم آیة الکرسی برای محبت و دشمنی 09367841291

  به جهت دفع دشمنان و اذیت کنندگان و ظالمان 09367841291

  جهت دفع دشمن 09367841291

  دعا برای دفع دشمنان و نجات از ورطه 09367841291

  دفع دشمن، حل مشکل ، رفع غم 09367841291

  دعاهای رفع ترس و اضطراب 09367841291

  برای رفع سختی یا ترس از شخصی 09367841291

  برای رفع ترس و داهیه بزرگ 09367841291

  خواندن صد آیه براى رفع ترس 09367841291

  دعاى دفع هول و غم 09367841291

  برای رفع ترس از پیشامدی 09367841291

  ایمن شدن و فرو ریختن ترس 09367841291

  جهت برطرف شدن خوف 09367841291

  درمان ضعف دل و خفقان 09367841291

  رفع وسواس و دلشوره و گمان بد 09367841291

  آیاتی جهت رفع دلشوره 09367841291

  دعا برای پیدا کردن کار و شغل مناسب 09367841291

  دعا برای یافتن شغل مناسب 09367841291

  ختم سوره حمد برای پیدا کردن شغل مناسب و رفع گرفتاری 09367841291

  ختم سوره انعام برای پیدا کردن کار و افزایش روزی 09367841291

  جهت پیدا کردن گمشده 09367841291

  دعا جهت سرقت شده و گمشده 09367841291

  دعا برای محفوظ ماندن از بلایا و حوادث 09367841291

  مصون ماندن از آفات و بلا 09367841291

  دعا برای محافظت در طول روز 09367841291

  جهت حفظ جان و مال 09367841291

  برای حفاظت از بلایا 09367841291

  دعا برای حفظ و نگهداری 09367841291

  دعاهای قبول شدن خواسته نزد دیگران و کسب حاجات نزد بزرگان 09367841291

  جهت موفقیت در کارها 09367841291

  چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 09367841291

  برای رفتن پیش حاکم یا اشخاص بزرگ 09367841291

  علائم سحر و جادو شدن و سحر زدگی و جن زدگی 09367841291

  علائم سحر چيست؟ 09367841291

  چند اعمال پرکاربرد علوم غریبه 09367841291

  برای عدم ورود سارق به منزل 09367841291

  عقد اللسان ( زبان بندی ) 09367841291

  برای پیشرفت در درس و ... 09367841291

  برای پول دار شدن 09367841291

  اعمال قرطاس (( جلب دراهم )) 1 09367841291

  طی کردن زمین 09367841291

  انتقال دادن و غیب کردن اشیا 09367841291

  کشف حقیقت در خواب 09367841291

  برای دیدن دزد در خواب 09367841291

  ارسال هاتف 09367841291

  دعا جهت خواب ديدن اموات 09367841291

  شرح و فواید و خواص چهل اسماء حضرت ادریس علیه السلام 09367841291

  چندين دعاى مهم از پيامبران 09367841291

  دعاى حضرت خضر عليه السلام به جهت دفع از سوختن و غرق شدن 09367841291

  صلوات های پر فضیلت 09367841291

  صلواتى كه از اسرار مى باشد 09367841291

  صلوات جهت پاك شدن از تمام گناهان 09367841291

  خواص اسماء الله (۱) 09367841291

  دعا به جهت بيرون رفتن از خانه 09367841291

  دعا به هنگام رفتن به بازار 09367841291

  دعا به جهت بيرون رفتن از خانه 09367841291

  دعاى مخصوص به جهت بيرون رفتن از خانه 09367841291

  دعايى ديگر به هنگام رفتن به بازار 09367841291

  اسما الله الحسنی و معانی آن 09367841291

  خواص هفت آيه پر فضيلت 09367841291

  نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است 09367841291

  نماز حاجت از حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله 09367841291

  نماز حاجت ديگر كه خيلى مجرب است 09367841291

  نماز حاجت ديگر مخصوص روز پنج شنبه 09367841291

  نماز حاجت ديگر 09367841291

  نماز صلوه المضطر 09367841291

  دعا به جهت قبولى توبه 09367841291

  دعا به جهت آمرزش 09367841291

  دعاى ديگر به جهت آمرزش گناهان 09367841291

  دعاهای مجرب از بزرگان 09367841291

  ذکري جهت در امان ماندن از تصادف و خطرات جاده 09367841291

  دعاى استفاده از تربت امام حسين عليه السلام 09367841291

  صحت يافتن با تربت امام حسين عليه السلام 09367841291

  دعای بسیار مهم ( نقل از کتاب زینت الدعوات ) 09367841291

  دعای نافع و مختصر نقل از کلم الطیب و مفاتیح الجنان 09367841291

  حرز چهارده معصوم علیه السلام 09367841291

  دعاهای توسل به ائمه اطهار 09367841291

  خواص بعضى از سوره هاى قرآن از گفتار ائمه معصومين عليهم السلام 09367841291

  فضیلت و خواص سوره مبارکه حمد 09367841291

  خواص سوره مبارکه یس 09367841291

  فضیلت و خواص سوره مبارکه توحید 09367841291

  دعای یستشیر 09353843279

  دعای قاموس قدرت ( سیفی صغیر ، طمطام ) 09367841291

  دعای گنج العرش 09367841291

  دعای معراج دیگر 09367841291

  دعای مجیر 09367841291

  دعای عدیله 09367841291

  دعای صباح 09367841291

  دعای مشلول 09367841291

  حدیث شریف کساء 09367841291

  طلسم احضار و محبت بدوح 09367841291

  لوح بزرگ بلقیس سلیمان 09367841291

  طلسم تسخیر رکوب الحمار 09367841291

  طلسم شیر و خورشید 09367841291

  طلسم احضار و ازدواج 09367841291

  طلسم مسخر کردن خلق 09367841291

  طلسم آهوی ازدواج 09367841291

  دعا ، ختومات ، اذکاری که دیگران نتیجه گرفته اند و مجرب می باشد 09367841291

  اسم اعظم و راز نهفته آن 09367841291

  فضیلت و خواص دعای مبارکه سمات 09367841291

  فضیلت و خواص زيارت آل ياسين 09367841291

  فضیلت و خواص زیارت عاشورا 09367841291

  زیارت جامعه صغیره 09367841291

  زيارت جامعه كبيره 09367841291

  دعای توسل 09367841291

  دعای فرج 09367841291

  فضیلت و خواص دعای عهد 09367841291

  باب جلب قلوب عظیم 09367841291

  طلسم محبت عظیم 09367841291

  طلسم محبت و عشق بسیار قوی 09367841291

  طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین1 09367841291

  طلسم ستاره سلیمان نبی 09367841291

  طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین2 09367841291

  طلسم رسیدن به حاجت و مراد نزد حکام و بزرگان 09367841291

  طلسم خیر و برکت عظیم 09367841291

  فضیلت و خواص دعای هفت حصار 09367841291

  دعای شصت قاف ، چهل قاف ، دعوت ق و دعای سر القاف 09367841291

  دعای آزاد شدن زندانی 09367841291

  فضیلت و خواص مسبحات سته 09367841291

  فضیلت و خواص حوامیم هفت گانه 09367841291

  نماز حضرت رسول (ص) 09367841291

  نماز حضرت امیرالمومنین(ع) 09367841291

  نماز حضرت فاطمه (س) 09367841291

  نماز سایر امامان (ع) 09367841291

  فضیلت و خواص نماز جعفر طیار 09367841291

  فضیلت و خواص دعای عظیم الاعظم 09367841291

  دعای الحاح 09367841291

  دعای توسل به حضرت پیغمبر(ص) وعلی(ع) 09367841291

  فضیلت و خواص دعای ابوحمزه ثمالی 09367841291

  فضیلت و خواص دعای جوشن صغیر 09367841291

  فضیلت و خواص دعای جوشن کبیر 09367841291

  فضیلت و خواص دعای کمیل 09367841291

  فضیلت و خواص دعای ندبه 09367841291

  هفت دعای مجرب و مفید 09367841291

  دعا برای حفظ از قضا و قدر 09367841291

  دعا برای دیدن فرد مورد نظر در خواب 09367841291

  دعا هنگام روبرو شدن با مشکل 09367841291

  دعا برای تحبیب (دوست کردن) و تسخیر دیگران 09367841291

  دعا برای فروش خانه و ملک 09367841291

  دعا برای طلب فرزند 09367841291

  دعا برای باطل کردن سحر و جادو 09367841291

  فضیلت و خواص دعای حرز یمانی 09367841291

  دعای مهر و محبت قوی و سریع و آسان 09367841291

  دعائی فوری برای مهر و محبت 09367841291

  دعای تحبیب قلب سریع و فوری با آیه الکرسی شریفه 09367841291

  دعای مهر و محبت سریع و قوی 09367841291

  ختم محبت ، طلسم محبت شدید 09367841291

  ذکر ایجاد محبت در دل مقابل ، دعای ایجاد محبت در دل عاشق یا معشوق 09367841291

  دعای باطل کردن طلسم و سحر و جادو 09367841291

  دعای ازدواج 09367841291

  دعای بخت گشایی و ازدواج سریع 09367841291

  دعایی برای ازدواج و بخت گشایی 09367841291

  دعایی برای ازدواج فوری و بخت گشایی سریع 09367841291

  ختم مجرب برای بخت گشایی و ازدواج 09367841291

  دعای ازدواج و بخت گشایی آسان و سریع 09367841291

  دعای بچه دار شدن مجرب ، دعای طلب فرزند 09367841291

  دعایی جهت بچه دار شدن از امام محمد باقر 09367841291

  برای داشتن فرزند پسر 09367841291

  برای فرزند دار شدن 09367841291

  جهت فرزند دار شدن 09367841291

  جهت آبستن شدن 09367841291

  دعای ثروتمند شدن 09367841291

  بجهت دولت عظیمه و قضاء حوائج و اداء دین 09367841291

  دعای رزق و روزی و پولدار و ثروتمند شدن، ادای قرض 09367841291

  ازدیاد رزق و برکت خانه و مغازه 09367841291

  وسعت رزق و روزی 09367841291

  دعای زبان بند قوی 09367841291

  برای زبان بندی 09367841291

  زبان بند و تیغ بند دشمن زبان بند 09367841291

  دعای زبان بند 09367841291

  دعای زبان بند دشمن – دعای زبان بند مجرب 09367841291

  دعا برای آرامش هنگام خوابیدن 09367841291

  دعای رفع بی خوابی 09367841291

  دعاء هنگام خواب 09367841291

  ذكر هنگام خواب 09367841291

  دعا برای بی خوابی کودک 09367841291

  دعا به هنگام رفتن به بستر 09367841291

  طلسم عشق و محبت یهودی 09367841291

  علوم غریبه چیست و شاخه های آموزشی آن به چند دسته تقسیم می شود ؟ 09367841291

  جادو و جادوگر 09367841291

  رمل 09367841291

  اسطرلاب 09367841291

  جفر یا علم حروف 09367841291

  ستاره شناس و اختر شناسی 09367841291

  کابالا 09367841291

  ویکا و کتاب سایه ها 09367841291

  جادو و افسونگری 09367841291

  طب سنتی و علوم غریبه 09367841291

  طلسم 09367841291

  دعانویس 09367841291

  ریاضت و چله نشین 09367841291

  شرایط استفاده از علوم خاص روحانی 09367841291

  شرایط نوشتن دعا ، تعویزات ، طلسمات 09367841291

  شرایط دعا نویس 09367841291

  جدول ساعات نوشتن دعا 09367841291

  نگاهی به طالع ها و خصوصیات آن ها 09367841291

  ریاضت و تزکیه نفس 09367841291

  عرفان عملی 09367841291

  چهل نکته در سیر و سلوک 09367841291

  رهنمون هایی در سیر سلوک از استاد العرفا 09367841291

  چگونگی سیر حضرت سلیمان از دیدگاه علامه قاضی طباطبایی 09367841291

  ارکان ریاضت 09367841291

  در بیان آداب مرید 09367841291

  منشا قدرت های روحی عارفان و مرتاضان 09367841291

  آداب دعا از گفتار آیت الله نخودکی 09367841291

  طی الارض و راه رسیدن به آن 09367841291

  موانع استجابت دعا 09367841291

  تمرین هایی برای بالا بردن قدرت های روحی و فکری 09367841291

  مراسم عشق الهی یا تمرین کره آبی 09367841291

  مراسم سفیر 09367841291

  تمرین آب 09367841291

  تمرین بذر 09367841291

  تمرین بی رحمی 09367841291

  تمرین گوش دادن 09367841291

  تمرین سایه ها 09367841291

  تمرین سرعت 09367841291

  تمرین تنفس رام 09367841291

  تمرین زنده به گور شدن 09367841291

  تمرین درخت حیات 09367841291

  تقویـت اراده 09367841291

  تمرین راجا یوجا 09367841291

  چشم سوم 09367841291

  برون فکنی کالبد اختری 09367841291

  توانایی حرکت دادن اجسام بوسیله ذهن (( تله کینزی )) 09367841291

  تله پاتی ( انتقال فکر ) 09367841291

  ریلکسیشن ( تن آرامی ) 09367841291

  خلسه و تمرین خلسه 09367841291

  خم کردن قاشق با نیروی ذهن ( سایکو کینزی ) 09367841291

  خروج روح ( روش چشم ابر ) 09367841291

  تمرین فکرخوانی 09367841291

  چاکرا و مراکز انرژی 09367841291

  هاله و کانال های انرژی 09367841291

  خود هیپنوتیزم 09367841291

  مراقبه و تمارین مراقبه 09367841291

  برخی از انواع موجودات غیبی 09367841291

  جن و ارتباط آن در ادیان و زندگی آدمیان 09367841291

  شیاطین و ماموریت آن ها 09367841291

  شرایط چله نشستن و احضار اجنه 09367841291

  مندل و چگونگی کشیدن آن 09367841291

  آموزش احضار و تسخیر اجنه و ارواح 09367841291

  ختم در تصفیه قلب 09367841291

  ختم آیه نور 09367841291

  ختم قل هو الله 09367841291

  اذکار و ختم های مجرب گوناگون 09367841291

  ختم سوره مبارکه واقعه 09367841291

  فضيلت و خواص ذكر يونسيه 09367841291

  فضیلت و خواص ذکر و لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 09367841291

  طریقه ختم ناد علی کبیر 09367841291

  دعای چهل كليد 09367841291

  دعای ناد علی مغربی 09367841291

  دعاى هفت هيكل 09367841291

  آیة الکرسی مغربی 09367841291

  دعایی عظیم الشان 09367841291

  الدعاء عظیم الشان الصحیفه 09367841291

  دعای معراج رسول خدا ( ص ) 09367841291

  دعای عکاشه 09367841291

  دعای جلیل الجبار 09367841291

  دعای سوره مبارکه یاسین 09367841291

  دعای حجاب عظیم 09367841291

  دعا تحصین (( محافظت )) 09367841291

  دعای مستجاب دیگر 09367841291

  دعاى توبه 09367841291

  دعای عظیم الشان نور و خواص آن 09367841291

  دعای عظیم الشان قدح (( بسیار بسیار مجرب )) 09367841291

  دعای عظیم الشان حجب (( احتجاب )) 09367841291

  دعای عظیم الشان و مبارکه تهلیل 09367841291

  دعای جامع 09367841291

  دعای جامع دیگر 09367841291

  دعای معجزه آسای عبرات برای هر گرفتاری مهم و رهایی از دست ستمگران 09367841291

  فوائد و خواص دعای علقمه 09367841291

  جهت یافتن دفینه و گنج 09367841291

  طلسم وسعت رزق 09367841291

  طلسم و دعای گشایش رزق و روزی 09367841291

  طلسم برای فتح و دفع نظر دشمنان و روزق ور روزی 09367841291

  طلسم زبان بند مربع طه 09367841291

  طلسم رزق و هیبت و قبول 09367841291

  وفق رزق و روزی قوی و مجرب 09367841291

  طلسم نعل اسب برای جلب محبت قوی و بیقرار کردن مطلوب 09367841291

  طلسم دل گوسفند برای احضار معشوق مجرب 09367841291

  طلسم جلب محبت بسیار مجرب 09367841291

  طلسم احضار سلیمانی بسیار قوی و مجرب 09367841291

  طلسم هفت کوکب 09367841291

  طلسم جامع از شیخ احمد ابن علی البونی 09367841291

  وفق اسماء اهل بیت علیه السلام برای حفاظت از بلایا 09367841291

  جدول سبع المثانی 09367841291

  طلسم قوی جهت ثروت مند شدن 09367841291

  دایره نور و فواید آن 09367841291

  نقش اشکال سبعه 09367841291

  وفق پر اسرار و هیبت 09367841291

  انگشتر خاتم اسم اعظم 09367841291

  خاتم جمیع طلسمات از شیخ بهایی 09367841291

  وفق معظم برای صاحب اولاد شدن 09367841291

  خاتم کبیر سلیمانی 09367841291

  شرح و فواید طلسم عین علی ( ع ) 09367841291

  طلسم برای جلب قلوب حکام 09367841291

  شرح و فواید دایره جنة الاسماء 09367841291

  مربع عدد کل یاسین مغربی 09367841291

  ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد 09367841291

  خاتم اعظم سوره مبارکه یاسین 09367841291

  نقش عجیب و غریب حامل هفت زمین و آسمان 09367841291

  طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بین زن و شوهر بخش اول 09367841291

  جلب و تههیج 09367841291

  دعا برای عشق و محبت 09367841291

  برگرداندن فرد غایب 09367841291

  در مورد فرد غایب 09367841291

  برای آوردن شخصی از راه دور 09367841291

  برگرداندن فرد غایب 09367841291

  ایجاد محبت و بی قراری مطلوب 09367841291

  دعاهای جلب محبت معشوق 09367841291

  برای محبوب القلوب شدن 09367841291

  طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بین زن و شوهر بخش دوم 09367841291

  دعاهای محبت بین زن و شوهر 09367841291

  الفت میان دو زوج 09367841291

  رفع کدورت بین زن وشوهر 09367841291

  محبت میان زن و شوهر 09367841291

  دعا برای پایبند کردن زن و شوهر به زندگی 09367841291

  برای راضی شدن زن از شوهر یا شوهر از زن 09367841291

  طلسمات و دعاهای محبت بسیار قوی و مجرب 09367841291

  دعا به جهت عزیز شدن در بین مردم 09367841291

  جلب دوستی 09367841291

  جهت محبوبیت در دل ها 09367841291

  دعاها و طلسمات ازدواج و بخت گشایی 09367841291

  بخت گشایی 09367841291

  دعای گشایش بخت 09367841291

  دعا برای ازدواج 09367841291

  برای ازدواج 09367841291

  خواص دعاها، سوره های قرآن در مورد ازدواج 09367841291

  دعاها و طلسمات زبان بند 09367841291

  زبان بند 09367841291

  دعای بسیار قوی و فوری زبان بند 09367841291

  بسته شدن زبان بدگویان 09367841291

  دعاهای گشایش کار و افزایش رزق و روزی و ثروتمندشدن بخش اول 09367841291

  توانگری زاید الوصف 09367841291

  برای گشایش در کار و فتح و قوت کسب 09367841291

  دعا قوی برای گشایش رزق و روزی 09367841291

  دعای طلب رزق سریع الاجابه 09367841291

  فتح مهمات ، کار گشایی 09367841291

  فتح مهمات ، کار گشایی 09367841291

  باب فایده 09367841291

  باب فتح و پیروزی 09367841291

  دعاهای گشایش کار و افزایش رزق و روزی و ثروتمندشدن بخش دوم 09367841291

  جهت رونق کاسبی 09367841291

  خیر و برکت اموال 09367841291

  جهت رونق کسب حلال 09367841291

  جهت رزق و روزی 09367841291

  دفع فقر و ثرتمند شدن 09367841291

  رزق و روزی ، دفع فقر و پریشانی 09367841291

  جلب رزق و روزی و رونق بازار و فروش متاع 09367841291

  دعاهای طلب رزق و روزی 09367841291

  دعا بعد از هر نماز برای طلب روزی 09367841291

  دعایی برای درخواست روزی از پروردگار 09367841291

  جهت وسعت رزق 09367841291

  برای وسعت رزق و گشایش در امور 09367841291

  دعا برای ادای قرض و دفع فقر 09367841291

  دعاهای توسعه رزق و روزی و ادای قرض 09367841291

  گشایش روزی و ادا قرض 09367841291

  ادای قرض 09367841291

  برای رفع قرض و وسواس 09367841291

  برای ادای قرض و گرفتن طلب ها و ثروت 09367841291

  ختم سوره قدر برای ادای قرض 09367841291

  برای سعادت دنیا و آخرت و فراوانی روزی و پرداخت قرض ها 09367841291

  برای جلب محبت یا اداء قرض 09367841291

  پرداخت قرض ها 09367841291

  برای رفع فقر و ادای قرض 09367841291

  دعاهای باطل کردن سحر و جادو 09367841291

  باطل سحر 09367841291

  برای ابطال سحر و جادو 09367841291

  باطل کردن سحر از منزل 09367841291

  جهت ابطال سحر بزرگ 09367841291

  باطل کردن سحر 09367841291

  ابطال سحر مغازه و منزل 09367841291

  دفع سحرشخصی و سحر در منزل یا مغازه 09367841291

  دعاهایی برای جلوگیری از سحر شدن 09367841291

  دعاهای دفع جن و شیاطین 09367841291

  دعای ام الصبیان کبیر 09367841291

  دفع اجنه و شیاطین 09367841291

  برای دور کردن اجنه 09367841291

  دفع اجنه 09367841291

  دفع انس ، جن و شیاطین 09367841291

  آزار دیدن از اجنه و ام صبیان 09367841291

  در امان ماندن از شر جن و انس 09367841291

  بجهت دفع ام صبیان 09367841291

  دفع صرع (غش) 09367841291

  جهت دفع صرع 09367841291

  جهت دفع صرع و جن گرفته 09367841291

  کسی که جن گرفته و مصروع باشد 09367841291

  دعا برای دفع جن 09367841291

  دعا جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حیوان و شر دزد 09367841291

  دعا به جهت دفع جن 09367841291

  دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس 09367841291

  حرز ابی دجانه برای دفع آزار جنیان 09367841291

  ادعیة السِّر برای رفع ترس اجنه و شیاطین 09367841291

  برای دفع شیاطین و جادوگران 09367841291

  ترس از ساحر و و ظالم و شیاطین 09367841291

  باطل کردن سحر و طلسم 09367841291

  دعای رفع چشم زخم و دفع چشم بد 09367841291

  دعای دفع چشم زخم 09367841291

  برای مصون بودن از چشم زخم 09367841291

  دعای چشم زخم و نظر تنگی 09367841291

  دعا جهت شفای مریض و درمان بیماری ها 09367841291

  دعاهای مخصوص شفای بیماری 09367841291

  دعای شفای مریض مجرب 09367841291

  شفای بیماری های صعب العلاج 09367841291

  دعای شفای بیمار 09367841291

  شفای هر بیماری 09367841291

  دعایی برای شفای بیماری 09367841291

  دعاهایی برای تقویت و افزایش حافظه 09367841291

  برای درستی ذهن و زبان 09367841291

  جهت آسانی تحصیل علم 09367841291

  جهت زیادی حافظه 09367841291

  زیاد شدن حافظه 09367841291

  جهت قوت حافظه هر روز ده مرتبه بگوید 09367841291

  دعا برای حفظ کردن هر آنچه که می شنوی 09367841291

  برای افزایش حافظه 09367841291

  دعاهای قوی و مجرب جهت هر حاجت و گرفتاری 09367841291

  دستوری قوی برای اجابت دعا از شیخ بهایی 09367841291

  دعای حاجت مجرب و قوی 09367841291

  دعاهای رفع گرفتاری و مشکلات بزرگ 09367841291

  اگر در مشکل سختی گرفتار شدی 09367841291

  سفارش امام رضا ( ع ) برای رفع گرفتاری 09367841291

  دعاهای قوی و مجرب و مهم و معجزه آسا برای جمیع امور 09367841291

  عمل معجزه آسا در رزق و روزی 09367841291

  راه دور شدن از ریا 09367841291

  گشایش بخت دختران 09367841291

  دعاى ارثیه پیغمبران 09367841291

  حرزی به نام رقعة الجیب 09367841291

  دعای الحاح 09367841291

  دعاهای قوی و مجرب و فوری برای فروش زمین ، ملک ، آپارتمان ، اجناس 09367841291

  جهت فروش منزل ، زمین ، اجناس 09367841291

  دعایی برای فروش رفتن خانه 09367841291

  جهت فروش منزل یا اجناس 09367841291

  برای فروش اجناس مغازه 09367841291

  دعاهای قوی و مجرب برای بچه دار شدن 09367841291

  دعا به جهت بچه دار شدن 09367841291

  براى طلب فرزند و بچه دار شدن 09367841291

  جهت پسر شدن فرزند 09367841291

  برای بچه دار شدن 09367841291

  ذکری برای بچه دار شدن 09367841291

  دعاهای دفع وسوسه و پیدا کردن آرامش 09367841291

  دفع وسوسه و کنترل نفس 09367841291

  برای رفع وسواس در نماز 09367841291

  کاهش افکار آزار دهنده 09367841291

  جهت دفع وسوسه ی شیطان 09367841291

  برای رفع وسوسه 09367841291

  برای رفع وسواس 09367841291

  برای رفع اندوه و دفع وسوسه شیطان 09367841291

  برای در امان بودن از وسواس 09367841291

  دفع وسوسه شیطان 09367841291

  دعاهای قوی برای پیدا کردن آرامش و دفع غم اندوه 09367841291

  دفع اضطراب و دستیابی به آرامش 09367841291

  پیدا کردن آرامش در برابر مشکلات 09367841291

  کاهش غم و اندوه 09367841291

  دفع اضطراب 09367841291

  دعای پیدا کردن آرامش هنگام خواب 09367841291

  دعاهای قوی و فوری برای فراموشی عشق 09367841291

  برای بیرون شدن عشق یک زن از قلب یه مرد 09367841291

  دعا جهت گرفتن حق 09367841291

  جهت گرفتن حق و برای گرفتاری 09367841291

  دعای قوی و فوری برای گرفتن حق 09367841291

  دعاهای بسیار مجرب برای نابودی و دفع دشمنان و ظالمان 09367841291

  برای رفع شر دشمن 09367841291

  حفظ از مکر دشمن 09367841291

  جهت دفع دشمن 09367841291

  برای دفع ضرر دشمن 09367841291

  جهت خلاصی از شر دشمن 09367841291

  برای محفوظ بودن از هر شیطان و دشمنی 09367841291

  برای نفرین بر مرگ یک نفر 09367841291

  ختم آیة الکرسی برای محبت و دشمنی 09367841291

  به جهت دفع دشمنان و اذیت کنندگان و ظالمان 09367841291

  جهت دفع دشمن 09367841291

  دعا برای دفع دشمنان و نجات از ورطه 09367841291

  دفع دشمن، حل مشکل ، رفع غم 09367841291

  دعاهای رفع ترس و اضطراب 09367841291

  برای رفع سختی یا ترس از شخصی 09367841291

  برای رفع ترس و داهیه بزرگ 09367841291

  خواندن صد آیه براى رفع ترس 09367841291

  دعاى دفع هول و غم 09367841291

  برای رفع ترس از پیشامدی 09367841291

  ایمن شدن و فرو ریختن ترس 09367841291

  جهت برطرف شدن خوف 09367841291

  درمان ضعف دل و خفقان 09367841291

  رفع وسواس و دلشوره و گمان بد 09367841291

  آیاتی جهت رفع دلشوره 09367841291

  دعا برای پیدا کردن کار و شغل مناسب 09367841291

  دعا برای یافتن شغل مناسب 09367841291

  ختم سوره حمد برای پیدا کردن شغل مناسب و رفع گرفتاری 09367841291

  ختم سوره انعام برای پیدا کردن کار و افزایش روزی 09367841291

  جهت پیدا کردن گمشده 09367841291

  دعا جهت سرقت شده و گمشده 09367841291

  دعا برای محفوظ ماندن از بلایا و حوادث 09367841291

  مصون ماندن از آفات و بلا 09367841291

  دعا برای محافظت در طول روز 09367841291

  جهت حفظ جان و مال 09367841291

  برای حفاظت از بلایا 09367841291

  دعا برای حفظ و نگهداری 09367841291

  دعاهای قبول شدن خواسته نزد دیگران و کسب حاجات نزد بزرگان 09367841291

  جهت موفقیت در کارها 09367841291

  چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 09367841291

  برای رفتن پیش حاکم یا اشخاص بزرگ 09367841291

  علائم سحر و جادو شدن و سحر زدگی و جن زدگی 09367841291

  علائم سحر چيست؟ 09367841291

  چند اعمال پرکاربرد علوم غریبه 09367841291

  برای عدم ورود سارق به منزل 09367841291

  عقد اللسان ( زبان بندی ) 09367841291

  برای پیشرفت در درس و ... 09367841291

  برای پول دار شدن 09367841291

  اعمال قرطاس (( جلب دراهم )) 1 09367841291

  طی کردن زمین 09367841291

  انتقال دادن و غیب کردن اشیا 09367841291

  کشف حقیقت در خواب 09367841291

  برای دیدن دزد در خواب 09367841291

  ارسال هاتف 09367841291

  دعا جهت خواب ديدن اموات 09367841291

  شرح و فواید و خواص چهل اسماء حضرت ادریس علیه السلام 09367841291

  چندين دعاى مهم از پيامبران 09367841291

  دعاى حضرت خضر عليه السلام به جهت دفع از سوختن و غرق شدن 09367841291

  صلوات های پر فضیلت 09367841291

  صلواتى كه از اسرار مى باشد 09367841291

  صلوات جهت پاك شدن از تمام گناهان 09367841291

  خواص اسماء الله (۱) 09367841291

  دعا به جهت بيرون رفتن از خانه 09367841291

  دعا به هنگام رفتن به بازار 09367841291

  دعا به جهت بيرون رفتن از خانه 09367841291

  دعاى مخصوص به جهت بيرون رفتن از خانه 09367841291

  دعايى ديگر به هنگام رفتن به بازار 09367841291

  اسما الله الحسنی و معانی آن 09367841291

  خواص هفت آيه پر فضيلت 09367841291

  نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است 09367841291

  نماز حاجت از حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله 09367841291

  نماز حاجت ديگر كه خيلى مجرب است 09367841291

  نماز حاجت ديگر مخصوص روز پنج شنبه 09367841291

  نماز حاجت ديگر 09367841291

  نماز صلوه المضطر 09367841291

  دعا به جهت قبولى توبه 09367841291

  دعا به جهت آمرزش 09367841291

  دعاى ديگر به جهت آمرزش گناهان 09367841291

  دعاهای مجرب از بزرگان 09367841291

  ذکري جهت در امان ماندن از تصادف و خطرات جاده 09367841291

  دعاى استفاده از تربت امام حسين عليه السلام 09367841291

  صحت يافتن با تربت امام حسين عليه السلام 09367841291

  دعای بسیار مهم ( نقل از کتاب زینت الدعوات ) 09367841291

  دعای نافع و مختصر نقل از کلم الطیب و مفاتیح الجنان 09367841291

  حرز چهارده معصوم علیه السلام 09367841291

  دعاهای توسل به ائمه اطهار 09367841291

  خواص بعضى از سوره هاى قرآن از گفتار ائمه معصومين عليهم السلام 09367841291

  فضیلت و خواص سوره مبارکه حمد 09367841291

  خواص سوره مبارکه یس 09367841291

  فضیلت و خواص سوره مبارکه توحید 09367841291

  دعای یستشیر 09353843279

  دعای قاموس قدرت ( سیفی صغیر ، طمطام ) 09367841291

  دعای گنج العرش 09367841291

  دعای معراج دیگر 09367841291

  دعای مجیر 09367841291

  دعای عدیله 09367841291

  دعای صباح 09367841291

  دعای مشلول 09367841291

  حدیث شریف کساء 09367841291

  طلسم احضار و محبت بدوح 09367841291

  لوح بزرگ بلقیس سلیمان 09367841291

  طلسم تسخیر رکوب الحمار 09367841291

  طلسم شیر و خورشید 09367841291

  طلسم احضار و ازدواج 09367841291

  طلسم مسخر کردن خلق 09367841291

  طلسم آهوی ازدواج 09367841291

  دعا ، ختومات ، اذکاری که دیگران نتیجه گرفته اند و مجرب می باشد 09367841291

  اسم اعظم و راز نهفته آن 09367841291

  فضیلت و خواص دعای مبارکه سمات 09367841291

  فضیلت و خواص زيارت آل ياسين 09367841291

  فضیلت و خواص زیارت عاشورا 09367841291

  زیارت جامعه صغیره 09367841291

  زيارت جامعه كبيره 09367841291

  دعای توسل 09367841291

  دعای فرج 09367841291

  فضیلت و خواص دعای عهد 09367841291

  باب جلب قلوب عظیم 09367841291

  طلسم محبت عظیم 09367841291

  طلسم محبت و عشق بسیار قوی 09367841291

  طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین1 09367841291

  طلسم ستاره سلیمان نبی 09367841291

  طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین2 09367841291

  طلسم رسیدن به حاجت و مراد نزد حکام و بزرگان 09367841291

  طلسم خیر و برکت عظیم 09367841291

  فضیلت و خواص دعای هفت حصار 09367841291

  دعای شصت قاف ، چهل قاف ، دعوت ق و دعای سر القاف 09367841291

  دعای آزاد شدن زندانی 09367841291

  فضیلت و خواص مسبحات سته 09367841291

  فضیلت و خواص حوامیم هفت گانه 09367841291

  نماز حضرت رسول (ص) 09367841291

  نماز حضرت امیرالمومنین(ع) 09367841291

  نماز حضرت فاطمه (س) 09367841291

  نماز سایر امامان (ع) 09367841291

  فضیلت و خواص نماز جعفر طیار 09367841291

  فضیلت و خواص دعای عظیم الاعظم 09367841291

  دعای الحاح 09367841291

  دعای توسل به حضرت پیغمبر(ص) وعلی(ع) 09367841291

  فضیلت و خواص دعای ابوحمزه ثمالی 09367841291

  فضیلت و خواص دعای جوشن صغیر 09367841291

  فضیلت و خواص دعای جوشن کبیر 09367841291

  فضیلت و خواص دعای کمیل 09367841291

  فضیلت و خواص دعای ندبه 09367841291

  هفت دعای مجرب و مفید 09367841291

  دعا برای حفظ از قضا و قدر 09367841291

  دعا برای دیدن فرد مورد نظر در خواب 09367841291

  دعا هنگام روبرو شدن با مشکل 09367841291

  دعا برای تحبیب (دوست کردن) و تسخیر دیگران 09367841291

  دعا برای فروش خانه و ملک 09367841291

  دعا برای طلب فرزند 09367841291

  دعا برای باطل کردن سحر و جادو 09367841291

  فضیلت و خواص دعای حرز یمانی 09367841291

  دعای مهر و محبت قوی و سریع و آسان 09367841291

  دعائی فوری برای مهر و محبت 09367841291

  دعای تحبیب قلب سریع و فوری با آیه الکرسی شریفه 09367841291

  دعای مهر و محبت سریع و قوی 09367841291

  ختم محبت ، طلسم محبت شدید 09367841291

  ذکر ایجاد محبت در دل مقابل ، دعای ایجاد محبت در دل عاشق یا معشوق 09367841291

  دعای باطل کردن طلسم و سحر و جادو 09367841291

  دعای ازدواج 09367841291

  دعای بخت گشایی و ازدواج سریع 09367841291

  دعایی برای ازدواج و بخت گشایی 09367841291

  دعایی برای ازدواج فوری و بخت گشایی سریع 09367841291

  ختم مجرب برای بخت گشایی و ازدواج 09367841291

  دعای ازدواج و بخت گشایی آسان و سریع 09367841291

  دعای بچه دار شدن مجرب ، دعای طلب فرزند 09367841291

  دعایی جهت بچه دار شدن از امام محمد باقر 09367841291

  برای داشتن فرزند پسر 09367841291

  برای فرزند دار شدن 09367841291

  جهت فرزند دار شدن 09367841291

  جهت آبستن شدن 09367841291

  دعای ثروتمند شدن 09367841291

  بجهت دولت عظیمه و قضاء حوائج و اداء دین 09367841291

  دعای رزق و روزی و پولدار و ثروتمند شدن، ادای قرض 09367841291

  ازدیاد رزق و برکت خانه و مغازه 09367841291

  وسعت رزق و روزی 09367841291

  دعای زبان بند قوی 09367841291

  برای زبان بندی 09367841291

  زبان بند و تیغ بند دشمن زبان بند 09367841291

  دعای زبان بند 09367841291

  دعای زبان بند دشمن – دعای زبان بند مجرب 09367841291

  دعا برای آرامش هنگام خوابیدن 09367841291

  دعای رفع بی خوابی 09367841291

  دعاء هنگام خواب 09367841291

  ذكر هنگام خواب 09367841291

  دعا برای بی خوابی کودک 09367841291

  دعا به هنگام رفتن به بستر 09367841291

  طلسم عشق و محبت یهودی 09367841291

  برچسب ها : ,
صفحه قبل 1 صفحه بعد

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید